Ynze Alkema

Iedereen wil graag zichzelf zijn en prettig samenwerken. Simpel. Toch blijkt dat in samenwerking vaak conflicten, spanningen en frustraties ontstaan. Om mensen, teams, en organisaties hierbij te te ondersteunen geef ik sinds 1998 trainingen over omgaan met agressie en emotie, en sinds 2006 samen met Roeland de training Mijn Emotie de Baas. Mensen proberen vaak anderen te veranderen, met meer irritaties en conflict tot gevolg. Ik zie negatieve emoties als een kreet om hulp;  een vertrekpunt voor mensen om zichzelf en anderen beter te leren begrijpen en respecteren. En te oefenen met de manier waarop je vanuit respect en verbinding contact maakt met anderen. Deelnemers aan deze training ervaren vaak in hun leven weinig respect en zelfrespect. Het is dankbaar werk om mensen te kunnen ondersteunen op hun pad naar een prettiger, meer ontspannen manier van samenwerken.
 
Ynze Alkema